CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Công trình dân dụng là công trình xây dựng bao gồm các loại nhà ở, nhà và công trình công cộng.

DỰ ÁN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG ĐÃ THI CÔNG

Các dự án công trình dân dụng Song Mã đã thi công và bàn giao

blank
blank
blank

PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Tùy theo mục đích sử dụng, các loại nhà ở, nhà và công trình công cộng được phân thành các loại sau:

 • Nhà ở phân thành 2 loại: Nhà chung cư và nhà riêng lẻ. Nhà chung cư lại được chia thành 2 loại là nhà chung cư độc lập khép kín và ký túc xá.
 • Nhà và công trình công cộng được phân loại như sau:
 • Công trình giáo dục
 • Công trình y tế
 • Công trình thể thao
 • Công trình văn hóa
 • Công trình thương mại và dịch vụ
 • Công trình thông tin liên lạc, viễn thông
 • Nhà ga
 • Công trình dịch vụ công cộng
 •  Văn phòng, trụ sở cơ quan
 • Các công trình công cộng khác.