THẦU TRỌN GÓI

Thầu trọn gói là gói trọn chi phí trong hợp đồng, không có bất kỳ chi phí phát sinh thêm trong quá trình thi công.
Gói hợp đồng với vật liệu nêu trong là gói chuẩn cao cấp, SONG MÃ chỉ nhận trọn gói với mức cao cấp, khách hàng thi công gói trung bình khá thì nên chọn gói thi công phần thô.

DỰ ÁN ĐÃ THẦU

Song Mã ngày càng đa dạng hóa các gói thầu để phục vụ các nhu cầu đa dạng của quý khách hàng, đối tác.

blank
blank
blank